دستگاه موسیقی طبق با پوست نارگیل

ساخت یک طبل دو طرفه کوچک برای موسیقی با پوست نارگیل!

این فیلم آموزشی به شما نشان می دهد که چگونه از پوست نارگیل می توانید یک دستگاه موسیقی ساده بسازید. این دستگاه موسیقی که نوعی طبل کوچک دو طرفه است و با حرکت دست به صدا در می آید به روشی ساده ساده می شود که روال آن را در اینجا مشاهده خواهید کرد.

... توضیحات کامل