محبوب ترین زبان های برنامه نویسی از سال 1965 تا 2019

ما در اینجا جدول زمانی محبوب ترین زبان های برنامه نویسی از سال های گذشته تا کنون، از سال 1965 تا 2019 را مشاهده خواهیم کرد. این لیست برای سال های اخیر از شاخص های محبوبیت زبانهای مختلف برنامه نویسی با تنظیمات گوناگون، به لطف داده های دسترسی مخازن GitHub طراحی شده است. برای رتبه بندی تاریخی از جمع آوری چندین نظرسنجی ملی برای ایجاد چندین نقطه داده استفاده شده. در این رتبه بندی، محبوبیت با درصد برنامه نویسان با مهارت در زبان خاص یا در حال حاضر یادگیری / تسلط بر زبان تعریف می شود. خودتان این ویدئو جالب را ببنید و مشاهده کنید که از گذشته تا کنون چه زبان های برنامه نویسی بیشتربن کاربرد را داشته اند و اکنون در سال 2019 محبوبترین زبان های برنامه نویسی کدام اند.

... توضیحات کامل