با کنترل ترافیک هوایی آسمان تسخیر

درون ها با کنترل ترافیک هوایی آسمان را تسخیر می کنند

راه اندازی ده ها هزار هواپیمای بدون سرنشین به صورت روزانه و مدیریت فضای پرواز آن ها در هوا می تواند بسیار دشوار باشد. AirMap و Dedrone دو شرکت هستند که تلاش می کنند تا با پرواز دادن هزاران درون آسمان را احساس کنند.همچنین ناسا نیز در مراحل نهایی از یک تست برای گسترش یک سیستم استفاده از درون ها در فضای هوایی ملی ایالت متحده است.

سازمان فدرال هواییFAA  پیش بینی می کند که تا سال 2022 چیزی در حدود سه میلیون درون می توانند در آسمان های آمریکا پرواز کنند.

در طی آخرین اظاهرات ناسا از فن آوری هایی که می تواند بخشی از یک سیستم مدیریت ترافیک خودکار برای درون ها باشد، استفاده می کنند. آن یک سیتم کنترل ترافیک خودکار به اسم UTM است، UTM یک سیستم پیشرفته است که با محاسبات یک هوش مصنوعی AI ، محاسبات اتوماتیک و دقیق و بازرسی های زیرساختی شبیه سازی شده می تواند به این سیستم کمک کند. درون ها بسیار کارآمد و تاثیر گذار هستند که برای عملیاتی مثل: پشتیبانی جستجو و نجات، تحویل بسته، حمل و انتقال آدم ها و ارسال داروهای پزشکی و حتی ارسال غذا می توانند استفاده شوند.

... توضیحات کامل