مرور کلی سخت افزارهای کنسول نینتندو سوئیچ

یک مرور کلی بر سخت افزارهای کنسول نینتندو سوئیچ

در مورد سیستم نینتندو سوئیچ، یک کنسول بازی که می توانید هر دو هم در خانه و هم در حال حرکت با آن بازی کنید! یک کنسول دستی کوچک که بعد از عرضه به بازار نظر بسیاری از گیمرها را به خود جلب کرده است.

ویدیوهای مشابه