نمائی موتورسیکلت Nova CG 160 TITAN EX 2019

نمائی از موتورسیکلت Nova CG 160 TITAN EX 2019

در این ویدئو می توانید موتور نوا CG 160 TITAN EX 2019 با موتور نوآوری شده و نووس گرافیسم را مشاهده می کنید.

7.5 هزار بازدید 6 سال پیش ماشین موتور سیکلت ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل