موتور شبیه سازی nvidia physx

برخی از قابلت های شناور سازی اجسام در انویدیا PhysX 5!

موتور بازی سازی انویدیا فیز-اکس قادر است تا اجسام مختلف را شناور سازد تا برنامه نویس امکان کنترل اجسام را هر چه بهتر در اختیار خود داشته باشد. به عنوان مثال در هنگامی که جسمی سبک بر روی آب قرار میگیرد نباید درون آن فرو برود. شما دود را نیز می توانید یک جسم شناور در نظر بگیرید گه بدنه بسیار سبک دارد. در هنگامی که جسمی را از درون دود عبور می دهید، ذرات دود به جهات مختلف حرکت خواهند کرد. اینها همان دلایلی است که به خاطر آن می گوییم موتور حقیقیتی سازی nvidia فیز-اکس را یکی از بهترین موتور های حرکتی در بازی ها دانست. با ما همراه باشید تا قابلیت های فوق العاده موتور حرکت دهی انویدیا را با یکدیگر بررسی کنیم.

25 بازدید 2 سال پیش آموزش آموزش برنامه نویسی
... توضیحات کامل