نقاشی اختاپوس کودکان

آموزش نقاشی اختاپوس آشپز ویژه کودکان و مبتدیان!

یک طرح خاص و بامزه برای آموزش نقاشی کودکان از یک هشت پا که به شکل آشپز در آمده است را در این فیلم آموزشی تماشا کنید. کشیدن شکل اختاپوس برای بچه ها می تواند کمی چالش برانگیز باشد اما یکی از جالب ترین نقاشی های ممکن برای آموزش آنهاست. در این آموزش، پس از کشیدن شکل اختاپوش با ماژیک مشکی، با استفاده از ماژیک های رنگی این نقاشی رنگ آمیزی می شود.

ویدیوهای مشابه