مقایسه کیفیت تصویر تلوزیون OLED vs QLED

مقایسه کیفیت تصویر تلوزیون ها در OLED vs QLED

یک نبرد و مسابقه HDR برای تشخیص بهتر کیفیت های OLED و QLED در سال 2018 که توسط تلوزیون های LG 4K OLED TV Wallpaper و Samsung Q9FNG QLED TVبه نمایش کشیده می شود. هر دو تلویزیون در حداکثر روشنایی خود هستند. تلویزیون سمت راست: سامسونگ Q9FNG QLED تلویزیون و در سمت چپ: LG 4K OLED TV Wallpaper 65W7V، همچنین می توانید تفاوت های بین تلوزیون های QLED و OLED سامسونگ را در این قسمت مشاهده کنید.

... توضیحات کامل