چطوری درج سیم کارت در گوشی وان پلاس نورد 2 تی را انجام دهیم؟

چطوری درج سیم کارت در گوشی وان پلاس نورد 2 تی را انجام دهیم؟

اگر می خواهید سیم کارت جدید وارد گوشی وان پلاس نورد 2 تی کنید این راهنمای تصویری را در نتران تماشا کنید. برای انجام این کار یک سوزن ریز یا ابزار استانداد همراه گوشی را نیاز دارید. ممکن است ابزار ایجکتور سیم کارت برای گوشی وان پلاس Nord 2T را گم کرده باشید، در این هنگام می توانید از یک سوزن معمولی ریز یا گیره فلزی کاغذ که به اندازه کافی نازک باشد استفاده کنید. ابتدا با برداشتن خشاب سیم کارت از زیر گوشی نورد 2 تی شروع کنید. ابزار اجکتور سیم کارت را در سوراخ کنار خشاب سیم کارت در پایین دستگاه قرار دهید و با کمی فشار آن را از جایگاه خود خارج کنید. سیم‌کارت‌های نانو را در اسلات مربوطه خود قرار دهید و سپس به درون جایگاه باز گردانید. این فیلم روال کامل انجام این کار را به شما نشان خواهد داد.

... توضیحات کامل