گل آفتابگردان کاغذی

آموزش نحوه ساخت گل آفتابگردان کاغذی!

در این فیلم آموزشی ببینید که چگونه می توانید یک گل آفتابگردان را با استفاده از تا زدن کاغذ رنگی بسازید. این کاردستی گل آفتابگردان را می توانید برای مدرسه و یا تزیین دیوار اتاق مورد استفاده قرار دهید. استفاده از کاغذ رنگی زرد به رنگ گل افتابگردان برای ساخت این کاردستی اوریگامی توصیه می شود. همچنین با کوچک تر کردن بخش داخلی گل آفتابگردانتان، می توانید از همین روش برای ساخت گل های کاغذی دیگر نیز استفاده کنید.

ویدیوهای مشابه