ماشین جنگی ارتش Oshkosh JLTV

ماشین جنگی ارتش Oshkosh JLTV

اتومبیل ها در جنگ، نقش بسیار مهمی را بازی خواهند کرد. اتومبیل Oshkosh JLTV، یک ماشین قدرتمند ارتش آمریکا است که برای حرکت در مسیر های بسیار ناهموار طراحی شده است.

6.9 هزار بازدید 6 سال پیش ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل