خرگوش کاغذی اوریگامی

روش دقیق ساختن خرگوش بامزه کاغذی با بدن دایره ای!

این خرگوش بامزه به روشی ساخته می شود که انجام دادن آن توسط شما بسیار ساده خواهد بود. این فیلم آموزشی طی 8 دقیقه به شما روال دقیق ساختن این خرگوش کاغذی ساده با دهان باز را با استفاده از کاغذ سفید و رنگی آموزش می دهد.

... توضیحات کامل