ستاره و گل اوریگامی

روش جالب برای ساخت کاردستی ستاره و گل اوریگامی

این ویدئو جالب و تماشایی نحوه ساخت کاردستی های اوریگامی بی نظیری را به ما نشان خواهد داد. شما در ابتدا ساخت یک پروانه کاغذی را یاد خواهید گرفت. درادامه می توانید خیلی راحت و ساده با یک ورق کاغذ رنگی، یک ستاره اوریگامی بسازید. همچنین می توانید در نهایت با یک قیچی و چندبار برش، آن را به یک گل کاغذی زیبا و عالی تبدیل کنید. خودتان این ویدئو را ملاحظه بنمائید تا نحوه ساخت این کاردستی خاص فقط با یک ورق کاغذی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل