آموزش کشیدن نقاشی کودکانه پارک و شهر بازی!

این قسمت از آموزش های نقاشی کودکانه در نتران به کشیدن نقاشی پارک یا شهر بازی اختصاص دارد. این آموزش نقاشی به بچه ها یاد می دهد چگونه تاب و سرسره را در کنار درخت و آسمان نقاشی کنند و سپس آن را با استفاده از آبرنگ، رنگ آمیزی کنند. دیدن این آموزش نقاشی کودکانه را به مربیان نقاشی و والدین بچه ها توصیه می کنم.

... توضیحات کامل