آفرود کویری پورشه 911 داکار

پورشه 911 داکار در آفرود کویری!

تصور آفرود با ماشین های پورشه سخت است، اما پورشه 911 داکار به نظر می رسد که یک خودروی آفرود فوق العاده باشد. کمپانی پورشه اصرار بر این دارد که ماشین 911 داکار برای آفرود در هر شرایطی فوق العاده است. پیش تر از این، در نتران کلیپ هایی از حرکت بدون نقص پورشه داکار 911 در مناطق کوهستانی و برفی را به اشتراک گذاشته بودیم. اینبار در این کلیپ بخش هایی از حرکت آفرود با پورشه 911 داکار در بیابان های پر از شن را مشاهده می کنید. شما در این مورد چه فکر می کنید؟ پورشه 911 داکار یک ماشین آفرود است یا خیر؟

... توضیحات کامل