ساخت قفسه دیواری ایستگاه شارژ ابزار الکتریکی کارگاه

ساخت یک قفسه دیواری ایستگاه شارژ برای ابزار الکتریکی کارگاه شما

شما در این فیلم می توانید نحوه ساخت یک میز یا قفسه شارژر عالی را ببینید که می تواند آزادانه در هر نقطه ای از دیوار استودیو یا کارگاه شما نصب شود و با یک دست متصل و جدا می شود. شما می توانید چوبهای زیری قفسه ها را به صورت مورب مرتب کنید و یک فضای مخفی را در زیر قفسه ها ایجاد کنید. همچنین می توانید برای نگه داشتن آن ها از لوله PVC استفاده کنید، بسیار قوی است و بد نیست، به نظر می رسد بهتر از برش تخته سه لا باشد. خودتان این فیلم را ببنید و با نحوه ساخت این قفسه دیواری ایستگاه شارژ آشنا گردید.

... توضیحات کامل