بازیافت میلیون ماشین فرسوده با دستگاه له

بازیافت میلیون ها ماشین فرسوده با استفاده از دستگاه له کننده

در این کلیپ نزدیک به 13 دقیقه روال کار بازیافت ماشین های فرسوده را مشاهده می کنید که با استفاده از بیل مکانیکی، جرثقیل، لودر و دستگاه له کننده قدرتمند انجام می شود. طی این فرایند میلیون ها اتومبیل در مدت زمان کوتاهی به فرم اولیه خود یعنی فلز! باز می گردند. شاید برایتان جالب باشد که ببینید در کشورهای پیشرفته فرایند تبدیل خودروهای فرسوده به مواد قابل استفاده چگونه انجام می شود. در این فیلم حتی یک دستگاه اتوبوس نیز پس از تکه تکه شدن در دستگاه پرس ماشین قرار می گیرد تا به حالت اولیه خود باز گردانده شود. پس با ما همراه باشید تا با هم به نحوه بازیافت میلیون ها خودرو در محل جمع آوری خودروهای از رده خارج شده در کشورهای پیشرفته جهان نگاهی داشته باشیم.

... توضیحات کامل