قابلیت شاسی بلند رنج روور 2018

ویژگی ها و قابلیت های شاسی بلند رنج روور 2018

در این ویدئو کوتاه می توانید ویژگی ها و قابلیت های شاسی بلند رنج روور 2018 را مشاهده کنید. رنج روور 2018 در جاده های آسفالت و آفرود بسیار فوق العاده عمل می کند.

 

ویدیوهای مشابه