شکستن رکورد Ferrari 458 رنج روور SVR 2018

شکستن رکورد Ferrari 458 توسط رنج روور SVR 2018

در این ویدئو ببینید که چگونه خودرو رنج روور SVR 2018 در 9 دقیقه و 51 ثانیه مسیر معروف Tianmen Road که 99 پیج تند دارد را طی می کند. در سال 2016 خودرو Ferrari 458 با 10 دقیقه و 31 ثانیه رکورد دار طی این مسیر شد.

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل