فعال گزینه خواندن تماس گیرنده سامسونگ

فعال کردن گزینه خواندن نام تماس گیرنده در سامسونگ

این ویدیو نحوه فعال کردن گزینه خواندن نام تماس گیرنده را در تلفن های سامسونگ به شما نشان می دهد. می توانید با فعال کردن این گزینه کاری کنید تا گوشی هوشمند شما نام شخص تماس گیرنده را برای شما تکرار کند، اما باید در نظر داشته باشید که نام ها باید به انگلیسی ذخیره شده باشند تا این امر برای شما امکان پذیر باشد. خودتان با تماشای این فیلم نحوه فعال کردن گزینه خواندن نام تماس گیرنده در گوشی های سامسونگ را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل