مقایسه سرعت گوشی P60 پرو هواوی در مقابل ردمی K60 اولترا

این تست سرعت به مقایسه گوشی هواوی پی 60 پرو در کنار گوشی ردمی کا 60 اولترا اختصاص دارد که این دو گوشی را از نظر عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهد داد. به نظر شما از نظر سرعت اجرای برنامه ها و انیمیشن باز شدن اپلیکیشن ها سرعت کدام یک از دو گوشی هواوی P60 پرو و ردمی K60 اولترا بیشتر است؟

... توضیحات کامل