تست تصادف اتومبیل رنو زوئی نتیجه مردود

تست تصادف اتومبیل رنو زوئی ، نتیجه مردود اعلام شد!

اتومبیل رنو زوی یک اتومبیل عالی و فرانسوی است ولی همین اتومبیل عالی نتوانست آن طور که باید نظر افراد را به خود جلب کند. این اتومببل در تست تصادف همانطور که گفته شد مردود شد.

کیسه هوای جانبی نصب شده روی صندلی که قبلاً از سر و قفسه سینه محافظت می کرد، با یک کیسه هوای کمتر مؤثر فقط برای قفسه سینه جایگزین شده است که نشان دهنده کاهش ایمنی سرنشین است.

این اتومبیل نمی تواند به خوبی از سرنشین های محافظت کند و در هنگام تصادف محافظ جان آن ها باشد بلکه می توان در هنگام تصادف خسارت های بیشتری هم به سرنشین های اتومبیل وارد کند.

در آخر پیشنهاد می کنم تریلر قرار داده شده را تماشا کنید و شاهد گفته های بنده باشید و لذت ببرید. امیدوارم این مطلب برای شما افراد بسیار مفید و کاربردی بوده باشد.

... توضیحات کامل