Hub مرکزی خانواده سامسونگ Hub 2018 مخصوصه خانواده

Hub مرکزی خانواده سامسونگ، نسل بعدی از Hub 2018 مخصوصه خانواده

ببینید که چگونه شرکت سامسونگ توسط Hub مرکزی خود در تلوزیون های هوشمند، خانه شما را برای خانواده مدرن و بسیار راحت می کند. این بیشتر از یک یخچال است. این مرکز و کانون خانوادگی است.

... توضیحات کامل