مکان علاقه Google Maps لیست ذخیره اشتراک بگذارید

مکان های مورد علاقه خود در Google Maps را در لیست ذخیره کنید و به اشتراک بگذارید

لیستی از مکان های مورد علاقه خود را ایجاد کنید و آنها را با دوستان و خانواده خود در Google Maps یا همان نقشه گوگل به اشتراک بگذارید.

... توضیحات کامل