هاوربایک اسکورپین 3

اسکورپین 3 اولین هاوربایک در جهان

Hoverbike جدید که به اسم Scorpion-3 نامیده می شود، شامل طراحی یک موتورسیکلت استاندارد با تکنولوژی چهار پره ای درون می شود تا بتوان به عنوان یک موتور دوچرخه ای با آن در هوا حرکت کرد و حتی مانور داد.

Scorpion-3 میتواند وزن 104 کیلوگرم یا 229 پوند را حمل کند، در حالی که سرعت آن تا 43 مایل در ساعت می باشد و ارتفاع آن از زمین تا 33 فوت (در حدود هزار متر) است.
این دوچرخه الکتریکی دارای دامنه برد 13 مایل می باشدکه با توجه به نوع باتری آن شامل بین 20 تا 40 دقیقه پرواز در یک بار شارژ می باشد.
این باتری ها را می توان در طول سه ساعت دوباره شارژ کرد و یا می توان آنها را در عرض یک دقیقه با باتری دیگری تعویض کرد.

... توضیحات کامل