دکمه راز Home تلفن اندروید

یک دکمه راز مانند Home در تلفن های اندروید

امروز ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه دکمه Home را در تلفن Android خود قرار دهید. یک دکمه رمز آلود که هیچ کس از آن خبر ندارد.

... توضیحات کامل