ترفندهای کار با فلزات در کارگاه جوشکاری

با این ترفندها با فلزات به بهترین شکل ممکن کار کنید!

مجموعه ای از ترفندها کار با آهن آلات در این فیلم آموزشی گرد هم آمده اند تا شما را در راه کارهای فنی با فلزات راهنمایی کنند. در این فیلم روش های ساخت وسایل فلزی با استفاده از وسایل معمول آهنی در کارگاه ها تماشا خواهید کرد.

... توضیحات کامل