اتصال آهن آلات بدون جوشکاری

اتصال آهن آلات بدون جوشکاری (قابل اجرا با قوطی و لوله آهنی)

این فیلم 8 دقیقه ای به شما نکاتی را آموزش می دهد که به کمک آنها می توانید بدون جوشکاری قطعات آهنی را به یکدیگر متصل کنید. به عنوان مثال برای اتصال محکم قوطی های آهنی و یا لوله های فلزی بدون استفاده از دستگاه جوش می توانید از این ترفندهایی که در فیلم نمایش داده شده است استفاده کنید. همچنین برای دیدن ترفندهای جالب جوشکاری، می توانید به صفحه اختصاصی این آموزش مراجعه کنید.

... توضیحات کامل