مقایسه نمایشگر SSD و HDD و Hybrid SSHD

مقایسه نمایشگر های SSD در مقابل HDD و در مقابل Hybrid SSHD

در این ویدئو می توانید با قرار گرفتن یه صفحه نمایش در کنار یکدیگر با کیفیت های متفاوت SSD در مقابل HDD و در مقابل Seagate Hybrid SSHD را مشاهده کنید و به راحتی تفاوت آنها را با چشم های خود احساس کنید.

... توضیحات کامل