سوزوکی e-SURVIVOR شاسی بلند آینده

سوزوکی e-SURVIVOR، شاسی بلند نسل آینده

در این ویدئو می توانید طرح مفهومی کمپانی سوزورکی برای خودرو های شاسی بلند نسل آینده با نام e-SURVIVOR را مشاهده کنید.

 

ویدیوهای مشابه