تحویل اداره پستی سوئیس با هواپیماهای سرنشین Skycart

تحویل بسته های اداره پستی سوئیس با هواپیماهای بدون سرنشین Skycart

شرکت Skycart با توسعه سیستم های حمل و نقل مستقل مانند هواپیماهای بدون سرنشین، برای کمک به شرکت ها در کاهش هزینه های حمل و نقل و سریع تر به مشتریان خدمت می کند. اکنون این کمپانی به شرکت پست سوئیس کمک نی کند تا بسته های ارسالی خود را به راحتی و خیلی سریع به مشتریان خود تحویل دهد.

... توضیحات کامل