دانشگاه کمبریج

جدید ترین مطالب دانشگاه کمبریج، مقالات ویژه دانشگاه کمبریج، هر آن چیزی که باید در مورد دانشگاه کمبریج بدانید.

آخرین ویدیوها و مطالب دانشگاه کمبریج

صدای “بلاپ” حاصل از برخورد قطره به سطح آب ناشی از چیست؟

صدای “بلاپ” حاصل از برخورد قطره به سطح آب ناشی از چیست؟

4 سال پیش 3،074 نمایش