4 ویدیو از روبات معرفی شده در IFA 2018

جدیدترین ویدیو کلیپ ها و مطالب روبات معرفی شده در IFA 2018 را در نتران ببینید.