شرکت LG و راه اندازی آزمایشگاه AI در کانادا

جدید ترین مطالب شرکت LG و راه اندازی آزمایشگاه AI در کانادا، مقالات ویژه شرکت LG و راه اندازی آزمایشگاه AI در کانادا، هر آن چیزی که باید در مورد شرکت LG و راه اندازی آزمایشگاه AI در کانادا بدانید.

آخرین ویدیوها و مطالب شرکت LG و راه اندازی آزمایشگاه AI در کانادا

LG یک آزمایشگاه هوش مصنوعی AI را با همکاری دانشگاه تورنتو در کانادا راه می اندازد

LG یک آزمایشگاه هوش مصنوعی AI را با همکاری دانشگاه تورنتو در کانادا راه می اندازد

3 سال پیش 1،117 نمایش