نرم افزار Google Classroom

جدید ترین مطالب نرم افزار Google Classroom، مقالات ویژه نرم افزار Google Classroom، هر آن چیزی که باید در مورد نرم افزار Google Classroom بدانید.

آخرین ویدیوها و مطالب نرم افزار Google Classroom

نرم افزار Google Classroom گوگل علیه متقلبان در امتحانات

نرم افزار Google Classroom گوگل علیه متقلبان در امتحانات

4 سال پیش 2،056 نمایش