کاردستی با میلگرد

جدید ترین مطالب کاردستی با میلگرد، مقالات ویژه کاردستی با میلگرد، هر آن چیزی که باید در مورد کاردستی با میلگرد بدانید.

آخرین ویدیوها و مطالب کاردستی با میلگرد

آموزش نحوه ساخت لیوان آهنی با جوشکاری میگرد! 01:35

آموزش نحوه ساخت لیوان آهنی با جوشکاری میگرد!

1 هفته پیش 10 نمایش
نحوه ساخت روشنایی 3 تایی با تخته چوبی + میلگرد! 02:13

نحوه ساخت روشنایی 3 تایی با تخته چوبی + میلگرد!

1 هفته پیش 4 نمایش
نحوه ساخت یک پتک آهنی با جوشکاری میلگرد! 04:30

نحوه ساخت یک پتک آهنی با جوشکاری میلگرد!

1 هفته پیش 23 نمایش