دو ویدیو از کنفرانس جهانی معرفی موبایل

جدیدترین ویدیو کلیپ ها و مطالب کنفرانس جهانی معرفی موبایل را در نتران ببینید.