دو ویدیو از کنگره جهانی موبایل

جدیدترین ویدیو کلیپ ها و مطالب کنگره جهانی موبایل را در نتران ببینید.