آزمون تصادف IIHS ماشین Tesla Model S 2017

آزمون تصادف IIHS ماشین Tesla Model S (2017)

نتایج پذیرفته شده از اتوموبیل Tesla Model S، در ابتدا امتیاز قابل قبولی را در آزمون تست تصادف اصطکاک کوچک بدست آورده است، که نشان دهنده نوع تصادفی است که هنگامیکه گوشه سمت راست خودرو یک وسیله نقلیه به درخت یا هر مکان دیگر و یا با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد می کند. مشکل اصلی در عملکرد مدل S این بود که کمربند ایمنی اجازه می داد که لولای آن بیش از حد به جلو حرکت کند، و این باعث می شود که سر شخص راننده از طریق کیسه هوا مقدار زیادی به فرمان نزدیک شود.

1.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل