بازی های جدید برای نیتندو سوئیچ در اکتبر 2018

برخی از بازی های جدید و جالب برای کنسول بازی نینتندو سوئیچ، که در ماه اکتبر سال 2018 منتشر شده است، را مشاهده کنید. این بازی ها در ماه اکتبر برای دانلود در دسترس قرار خواهند گرفت.

1.2 هزار بازدید 5 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل