تکامل بعدی اندروید، معرفی رسمی اندروید 10

همچنان که زمان می گذرد، هویت برند Android نیز در حال تحول است. گوگل در این باره می گوید: "از آنجا که به ساخت اندروید برای همه ادامه می دهیم، می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مارک ما تا حد امکان، فراگیر و قابل گسترش است. بنابراین ، ما یک ظاهر جدید را ارائه می دهیم که مدرن تر و در دسترس تر است. ببینید چگونه برند اندروید در طی یک دهه گذشته تکامل یافته و با نشان جدید آن آشنا شوید. اندروید 10.

... توضیحات کامل