نمایش مفهومی Porsche 911 با سرعت نور

نمایش مفهومی Porsche 911، با سرعت نور

در این ویدئو طرح مفهومی خودرو جدید پورشه 911 را که به سرعت نور تشبیه شده است را مشاهده می کنید، این خودرو به احنمال زیاد در همایش نمایش فناوری و تکنولوژی SIGGRAPH 2018 و در بخش موتورهای واقعی به نمایش گذاشته خواهد شد. پورشه، کمپانی NVIDIA و Epic Games نشان می دهند که "سرعت نور" توسط موتور Unreal Engine 4 با استفاده از تکنولوژی ردیابی پرتو در زمان واقعی و بهره وری از فناوری NVIDIA RTX در همایش SIGGRAPH 2018 چگونه خواهد بود.

... توضیحات کامل