بازی جمع اعداد تریز Threes اندروید

تریلر بازی موبایلی جمع اعداد تریز (Threes) برای اندروید

روش بازی Threes بسیار ساده است: تطبیق ارقام زوج با یکدیگر، با شروع از یک عدد خاص. اعداد پایه شما یک و دو هستند، شما می توانید آن ها را با هم برای ایجاد یک سهم، یکی و جمع کنید. به گونه ای که شما باید عددهای تطبیقی را کنار یکدیگر قرار دهید، سپس آنها را به هم فشار دهید تا یک شماره تک دوتایی ایجاد کنید. تریلر بازی تریز را در نتران تماشا کنید و آن را بهتر بشناسید.

... توضیحات کامل