قهوه گذر طولانی

نگاهی جالب به قهوه در گذر زمان طولانی

بیایید ببنیم که در طول گذشت مدت زمان طولانی 65 روز برای یک لیوان قهوه اسپرسو چه اتفاقی رخ می دهد. شاید شما نیز باور نکنید که یک لیوان قهوه در طول یک مدت زمان طولانی چگونه می تواند تغییر کند. این ویدئو در طول مدت زمان 65 روز ضبط شده است و فقط در کمتر از مدت زمان 3 دقیقه شما می توانید در این ویدئو Timelapse تغییرات 65 روزه این لیولن قهوه را مشاهده کنید.

ویدیوهای مشابه