ترفند کاربردی زندگی

4 ترفند جالب و کاربردی برای استفاده در زندگی

این ویدئو ترفند هایی ساده و کارآمد را به ما نشان می دهد که می توانیم از آن ها در طول زندگی و یا در خانه خود استفاده کنیم. شما می توانید در ابتدا ساخت یک وسیله جالب برای هشدار در هنگام بارش را مشاهده کنید، این وسیله هشدار دهنده در اصل زمانی که با آب روبرو و خیس می شود شروع به زنگ زدن و هشدار دادن می کند. همچنین می توانید ساخت یک ربات جالب و برخی از وسایل خاص دیگر را مشاهده کنید که همه بسیار جذاب و کاربردی می باشند.

ویدیوهای مشابه