انتقال نوارهای تصویری VHS کامپیوتر

انتقال نوارهای تصویری VHS به کامپیوتر شما

شما هم حتما قبل تر از دستگاه های VHS خانگی برای ظبط ویدئو های خود استفاده می کردید، اکنون که این دستگاه ها مدت ها است تولید نمی شوند، شما نیاز دارید تا ویدئوهای قدیمی خود را به راحتی بر روی کامپیوتر خودتان ببینید، در این ویدئو شما می توانید یاد بگیرید که چگونه با استفاده از یک کابل ساده و گذاشتن مقداری زمان آزاد،  فیلم های قدیمی VHS خانگی ضبط شده خود را بر روی کامپیوتر خود انتقال دهید.

... توضیحات کامل