ساخت کاردستی عروسکی سه بعدی ترانسفورماتور

ساخت کاردستی عروسکی سه بعدی از فیلم ترانسفورماتور

یاد بگیرید که چگونه می توانید با استفاده از کاغذ یک اسباب بازی عروسکی فیلم های ترانسفورماتور را بسازید. این یک مدل سه بعدی از ترانسفورماتور معروف به نام زنبور عسل یا Bumblebee است. مطمئنن ساخت این کاردستی عروسک سه بعدی همه اطرافیان شما را متعجب و غافلگیر می کند. شما به الگوهای لازم نیاز دارید و سپس می توانید با چاپ کردن آن و اتصال قطعات کاغذی به هم، مانند ویدئو، این مدل عروسک کاغذی ترانسفورماتور را در منزل بسازید. این فیلم را تماشا کنید تا خودتان نحوه ساخت این کاردستی عروسک سه بعدی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل