اتصالات فلزی جوشکاری امتحان

اتصالات فلزی بدون نیاز به جوشکاری را امتحان کنید!

هنگام اتصال لوله های پروفیل فلزی ، معمولاً از روش جوشکاری استفاده می شود. با این حال ، همه نمی توانند دستگاه جوش داشته باشند. به همین دلیل در این ویدئو نحوه اتصال لوله های پروفیل فلزی به یکدیگر بدون نیاز به جوش را مشاهده خواهید کرد. در این ویدئو می توانید لوله های پروفیل فلزی را مشاهده کنید که با ایده و ترفندی جالب و بدون جوشکاری به هم متصل می شوند. خودتان با یک ایده جالب برای اتصال لوله های فلزی بدون جوشکاری آشنا گردید.

... توضیحات کامل