کاردستی آویز دیواری برای بچه ها

ساخت کاردستی آویز دیواری آسان برای بچه ها

این یک آویز دیواری یا دیوارکوب ساده و دوست داشتنی است که بچه ها نیز می توانند به کمک بزرگترها نمونه آن را در خانه درست کنند. این یک کاردستی عالی است و مطمئنن کودکان نیز از ساخت آن لذت خواهند برد. بچه ها حتی می توانند این کاردستی ساده و جالب را برای مدرسه و یا برای مقاله روزنامه دیواری مدرسه خود تهیه کنند.

... توضیحات کامل