ساخت میز چوبی در گارگاه نجاری

نحوه ساختن یک میز دایره ای چوبی با طرح خاص در کارگاه نجاری!

به نجاری علاقه مند هستید؟ این آموزش ساخت میز دایره ای که بیش از 13 دقیقه به شما نشان می دهد که چگونه یک میز چوبی با طرح دایره ای خاص در کارگاه نجاری تولید می شود را در نتران تماشا کنید. اگر شما قصد دارید نمونه این کار با چوب را بسازید، فکر نمی کنم آموزشی بهتر از این در اینترنت بیابید.

... توضیحات کامل